Mens en techniek

Mens en techniek - A. Ducro


Het in 1956 vervaardigde werk van Ducro voor de Auto Technische School staat nu voor het ROC Aventus bij de stationstunnel.

Passend voor de vooruitgang van de techniek: het wiel.

Twee werkers die eraan trekken om verder te komen en nieuwe technieken te ontwikkelen.

Een zeer sprekend beeld, een mooi beeld dat, in mijn ogen, innovatie uitdrukt.

Harde werkers die, steeds meer, geholpen door de techniek verder kunnen komen.


Jaar: 1956

Plaats: fietstunnel station bij het ROC aventus

Tekst: Edward Butter