Bol

Bol-vorm - Herman Makkink

Een opvallend grote bol van baksteen en cement in een prachtig decor met uitzicht op de vijver in het Sprengenpark.

Aan de rand van de vijver in het Sprengen park ligt een kolossale bol die je met moeite met drie man kunt omvatten.

De bol is opgebouwd uit rechthoekige elementen als contrast dat past bij Herman Makkink.

Vanaf het bankje bij de vijver imponeert de bol en lijkt in schril contrast met het verfijnde park.

Toch lijkt hij, door zijn decor, op zijn plaats en geeft hij een extra dimensie aan het park.

Een bezoekje aan de bol is zeker de moeite waard temeer daar hij in zijn omgeving beter tot zijn recht komt dan op de foto's.

Jaar: 1992

Plaats: Sprengenpark, Asselsestraat/H.Dunantiaan Apeldoorn

Tekst: Edward Butter

Werken van Herman Makkink

Wikipedia