Alles is een verhaal

Alles is een verhaal.
In den beginne, moet het verhaal er geweest zijn.
Tenzij, tenzij er geen beginne is geweest.
Feit of fictie. Wie weet het verschil?
Waarom niet eeuwig?
Gewoon alles wat is, eeuwig!
Kent mijn spiegelbeeld dezelfde liefde als ik?
Kan ik met haar mee, als zij bij me weg gaat?
Alles is een verhaal leerde ik van Peter.
Zijn verhalen ook alles, Peter, of is er meer?
Nee, natuurlijk niet, want als er meer is, is niet alles een verhaal.
Het eerste woord in mijn verhaal was; mama.
Nu schrijf ik het verhaal en weet niet waar ik ben.
Ik heb er velen meegenomen en ook liefgehad.
Zij mij evenzeer en hun verhaal, het mijne ook, waardevol gemaakt met kinderen.
Nu sluit ik een hoofdstuk af. Open dus een nieuwe.
De kunstenaar, de schrijver, en de clown.
Bedankt Peter voor wat je me hebt geleerd.
En zeker ook Inanna, je wonderbaarlijke echtgenote.